Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 309/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 523/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 408/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w odpowiadające im udziały we współwłasności

III SA/Łd 273/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

III SA/Łd 272/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 993/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2