Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SAB/Wa 48/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi K.L. na przewlekłość SKO w W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Kr 204/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 309/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 865/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 756/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-11

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie II

IV SA/Po 1068/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 67/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie sprostowania omyłki rachunkowej

II SA/Bk 314/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie orzeczenia o obowiązku zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   +10   12