Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 865/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Rz 1120/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-01-04

Wniosek w przedmiocie bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Lu 756/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 993/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Op 567/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Ol 990/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-01-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 993/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-01-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy

I SA/Wa 1610/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania
1   Następne >   2