Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Po 1061/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 63/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Po 69/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-02-28

skarg W. M., B. M. na postanowienia SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1178/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I OSK 270/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-29

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 1025/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bk 918/11 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-02-08

Wniosek w przedmiocie uchylenia decyzji odmawiającej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i umorzenia postępowania organu I instancji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1177/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
1   Następne >   2