Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 625/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa...

I SA/Wa 626/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Wniosek w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa...

II SA/Kr 1559/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Gd 130/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-04-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 275/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II SA/Wr 561/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-04-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego