Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Łd 820/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-21

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 408/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-06-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

I SA/Wa 938/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 920/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 910/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-29

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wyłączenia Wójta Gminy [...] od prowadzenia postępowania

I SA/Wa 937/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I OZ 424/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowien...

I OZ 423/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia...

I OZ 444/12 - Postanowienie NSA z 2012-06-22

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie zwrotu kwoty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego