Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 204/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-07-12

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w N. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Łd 309/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 926/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-30

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Op 785/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-07-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku skarżącej o sporządzenie uzasadnienia zapadłego w sprawie wyroku

II SA/Sz 714/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu równowartości udzielonej bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 410/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-07-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

II SA/Gl 558/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosków skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych