Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 938/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Gl 558/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-08-06

Skarga M. G. i E. G. na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1138/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 704/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanowił: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym

I OZ 547/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-01

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Łodzi , sygn. akt II SA/Łd 820/11 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Łodzi , sygn. akt II SA/Łd 820/11 odmawiające sporządzenia uzasadnienia wyroku WSA w Łodzi , sygn. akt II SA/Łd 820/11 oddalającego skargę A. L. na decyzj...

II SA/Łd 755/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-08-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz ustalenia opłaty za przekształcenie

II SA/Gd 138/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 937/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 920/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1441/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione