Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OZ 756/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-11

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie II

II SA/Bd 67/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-30

Wniosek w przedmiocie sprostowania omyłki rachunkowej

II SA/Łd 523/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 926/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 979/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 275/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie bonifikaty od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 275/12

II SA/Łd 505/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-10-05

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w odpowiadające im udziały we współwłasności

II SA/Sz 1047/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-10-22

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Gd 567/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-10-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Ol 1119/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w O. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2