Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

IV SA/Po 1068/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 1257/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1656/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2141/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gd 138/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 849/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu w przedmiocie zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 864/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Zażalenie na pkt 2 postanowienia WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Nowym Sączu , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 2074/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 2140/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Po 151/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2