Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 676/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2332/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-10

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 498/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-11

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Op 785/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego na skutek wniosku skarżącej o zwrot opłaty kancelaryjnej