Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 1992/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2566/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Sprawa ze skargi S.D. o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej wyrokiem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2297/12.

I OZ 1140/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-27

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ke 846/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-10-14

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 938/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Łd 460/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia

II SA/Sz 530/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-10-22

Wniosek w przedmiocie nieodpłatnego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 261/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w sprawie ze skargi na decyzję SKO we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Kr 563/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 2893/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-12

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   9