Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1282/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia prawa użytkowania

II SA/Go 963/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-02-19

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Gl 1177/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-01-09

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 98/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 208/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 815/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 726/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wyjaśnienia treści ostatecznego postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 99/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I OSK 2417/12 - Wyrok NSA z 2014-04-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności pisma dotyczącego rocznej raty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 2893/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa służebności w prawo własności
1   Następne >   +2   +5   +10   15