Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Gd 98/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 208/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-08-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z jej skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Łd 815/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Ł. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 726/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wyjaśnienia treści ostatecznego postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 99/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-03-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

I SA/Wa 2893/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa służebności w prawo własności

II SA/Łd 194/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-05-14

Wniosek w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2702/12 - Postanowienie NSA z 2014-06-11

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 829/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SAB/Wa 163/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpoznania zażalenia
1   Następne >   +2   +5   8