Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 1759/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji

I OZ 66/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własnoś...

I SA/Wa 3109/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 544/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-01-09

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanowił: oddalić wniosek uczestniczki postępowania B. O.