Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 1098/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

I OZ 109/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności postanawi...

II SA/Kr 1759/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Kr 1764/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-09

Wniosek w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

II SA/Bd 498/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności

IV SA/Po 1089/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-03

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Gd 775/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 1764/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-02-20

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w T. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OSK 1170/13 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własnośc...
1   Następne >   2