Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 2141/13 - Wyrok NSA z 2015-05-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Płocku w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Po 253/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

II SA/Rz 483/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

I OSK 2240/13 - Postanowienie NSA z 2015-05-20

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własn...

I SA/Wa 220/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2106/13 - Wyrok NSA z 2015-05-20

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Po 181/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-05-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 224/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

II SA/Kr 320/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w N. w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności