Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

IV SA/Po 181/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-06-16

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 554/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 574/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Ł. , nr [...] w przedmiocie opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności posta...

II SA/Bd 826/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-06-01

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanowił: oddalić wniosek wobec L. K.