Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 2982/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skargi kasacyjne [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i SKO w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 2981/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skargi kasacyjne [...] Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie i SKO w Warszawie od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 195/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Olsztynie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 194/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SAB/Wa 388/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Sz 1218/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 113/14 - Wyrok NSA z 2015-10-22

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 391/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zwrotu równowartości bonifikaty udzielonej od opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności