Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Bk 674/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 1217/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 1223/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 570/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowej

I SA/Wa 592/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 526/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I SA/Wa 1221/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 337/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 3264/14 - Wyrok NSA z 2015-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 835/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności