Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Bk 674/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-17

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Sz 1217/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 1223/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-11-26

Wniosek w przedmiocie zwrotu bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 835/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności