Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 817/15 - Postanowienie NSA z 2017-02-01

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w Kielcach w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 2915/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi M. N. na przewlekłe prowadzenie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K.postępowania wznowieniowego w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste nieruchomości

II SA/Ol 931/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-13

Wniosek w przedmiocie umorzenia opłaty z tytułu udzielonej bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Go 259/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia własności działki

IV SA/Po 525/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-01-10

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych obejmującym opłatę od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

II SA/Lu 1005/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-15

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji o nieodpłatnym nabyciu prawa użytkowania wieczystego p o s t ...

II SA/Gd 388/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Bd 1449/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-12-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności postanowił:

I SA/Wa 1779/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-30

Sprawa ze skargi R. K. na pismo SKO , nr [...]

I SA/Wa 1506/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   6