Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Bd 234/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

I OSK 265/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gd 567/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-04-16

Sprawa ze skargi A. R. i T. R. na decyzje SKO w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gd 110/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 420/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-21

Wniosek w przedmiocie przekształcenia udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości gruntowej oraz ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia

II SA/Wr 715/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we [...] , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej ostateczną decyzją o przekształceniu udziałów w prawie użytkowania wieczystego w udziały w prawie własności do nieruchomości

I OZ 707/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 321/19 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-06-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 364/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania

I SA/Wa 365/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-04-23

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   2