Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Łd 709/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-11-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. z [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności części nieruchomości

II SA/Łd 707/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w nieruchomości

II SA/Łd 710/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-10-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w nieruchomości

II SA/Łd 708/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności części nieruchomości

II SA/Łd 625/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-09-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w nieruchomości

II SA/Łd 662/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. z [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności części nieruchomości

II SA/Łd 664/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. z [...] r. nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności części nieruchomości

II SA/Łd 711/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-10-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności części nieruchomości

II SA/Łd 663/20 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2020-09-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. z [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności części nieruchomości