Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Bd 893/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Wr 361/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze sprzeciwu M. S. i M. S. od decyzji SKO w L. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I SA/Wa 1766/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania