Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I SA/Wa 1766/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Bd 893/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-01-12

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wydania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Sz 296/21 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2021-10-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Wr 361/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze sprzeciwu M. S. i M. S. od decyzji SKO w L. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OZ 262/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Kr 412/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2021-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

I SA/Wa 2155/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-04-01

Sprawa ze skargi Spółdzielni Mieszkaniowej (...) na orzeczenie SKO w (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

I SA/Wa 1964/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku w sprawie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 817/15 - Postanowienie NSA z 2021-08-26

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w K. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wr 188/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia stwierdzającego przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
1   Następne >   2