Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OSK 890/16 - Wyrok NSA z 2018-03-09

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 893/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 1176/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Gl 417/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Sz 50/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Z. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Kr 628/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1298/16 - Wyrok NSA z 2018-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1294/16 - Wyrok NSA z 2018-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Po 78/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

I OSK 1338/16 - Wyrok NSA z 2018-04-19

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
1   Następne >   +2   4