Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

II SA/Kr 893/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-29

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 417/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na skutek wniosku strony skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

II SA/Kr 628/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-24

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SA/Po 251/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-06-26

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

IV SA/Po 251/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-07-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania

II SA/Kr 629/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-06-11

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 900/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Sz 990/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji