Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 737/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-19

Wniosek W. C. o ukaranie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywną w celu zdyscyplinowania organu

I SAB/Wa 40/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oszustwa przy sprzedaży lokalu przez Urząd Miasta i Gminy w M.