Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1128/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy według właściwości