Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1371/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości