Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 438/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I OSK 256/08 - Wyrok NSA z 2009-01-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 1687/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-02-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 438/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-26

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania pisma według właściwości