Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-17

Wniosek w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

I SA/Wa 1464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2176/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Skarga W. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

I SA/Wa 109/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-21

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym częściowe zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego w sprawie skargi S. J. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania według właściwości

I SA/Wa 847/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania zgodnie z właściwością