Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 772/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 866/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-28

Skarga A. P., E. P., M. P. i R. P. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1614/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1613/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 876/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 251/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 772/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-17

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 254/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-11

Skarga T.K. na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 1020/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-09-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   4