Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 2073/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-13

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I OSK 902/17 - Wyrok NSA z 2018-02-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 240/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1117/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1337/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 1644/17 - Wyrok NSA z 2018-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1991/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 119/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 853/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-30

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I SA/Wa 1950/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   18