Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 1844/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji

I OZ 32/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1924/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I SA/Wa 2197/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SAB/Wa 242/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania zażalenia na niezałatwienie sprawy w terminie

I SA/Wa 142/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 141/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2190/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 885/19 - Postanowienie NSA z 2019-10-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji

I SAB/Wa 344/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-01-14

Sprawa ze skargi L. P. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania decyzji o potwierdzeniu prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej
1   Następne >   +2   4