Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 32/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 523/17 - Wyrok NSA z 2019-02-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2197/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-02-01

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2015/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1585/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2054/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-07

skarg K.K., E.L. oraz B.L. i R.L. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania

I SA/Wa 1621/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 924/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

skarg E. M., M. B., R. M. i H. C. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1428/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2325/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2