Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1370/17 - Wyrok NSA z 2019-03-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie odmowy przyznania rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami RP

I OSK 1069/18 - Wyrok NSA z 2019-03-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1430/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OSK 2104/18 - Wyrok NSA z 2019-03-12

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 142/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 141/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1626/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2190/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1567/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 1386/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

skarg [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty.
1   Następne >   3