Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1713/17 - Wyrok NSA z 2019-05-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 140/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1895/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1390/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 370/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1605/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1604/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2072/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 232/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 12/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   2