Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 910/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-03

skarg M. W. i M. F. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I OSK 143/19 - Wyrok NSA z 2019-07-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 102/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 494/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 814/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 264/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 901/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 859/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 283/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 698/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego
1   Następne >   2