Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I SA/Wa 264/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-07-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] czerwca 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty