Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2937/18 - Wyrok NSA z 2019-11-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1068/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1025/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg D. S. i K. C.-W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 354/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 309/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania administracyjnego

I SA/Wa 438/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1472/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-25

Skarga A. K. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2181/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-15

WSA w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Anna Wesołowska, , , po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu G.G. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1416/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 544/18 - Wyrok NSA z 2019-11-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, w przedmiocie odmowy zmiany oraz uchylenia decyzji ostatecznej, ,
1   Następne >   2