Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1068/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1025/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg D. S. i K. C.-W. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1472/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-25

Skarga A. K. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania