Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OSK 3614/18 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1068/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie zażalenia B. R. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 112/19 o odrzuceniu skargi B. R., D. G., E. F., J. K., W. K., M. K. i K. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 20...

I OZ 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu K.W. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OSK 1354/18 - Wyrok NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 1372/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1793/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-16

Skarga [...] na postanowienie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 2351/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prawa do rekompensaty

I OSK 545/20 - Wyrok NSA z 2020-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 1296/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 2484/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   14