Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I OZ 1068/19 - Postanowienie NSA z 2020-02-05

Wniosek o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie zażalenia B. R. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 112/19 o odrzuceniu skargi B. R., D. G., E. F., J. K., W. K., M. K. i K. K. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] października 20...

I OZ 108/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu K.W. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I OZ 1372/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1793/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-16

Skarga [...] na postanowienie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 1862/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] lipca 2019 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 2547/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia

I SA/Wa 481/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2480/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] października 2019 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 2612/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 309/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-03-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie ustalenia wysokości kosztów postępowania administracyjnego
1   Następne >   +2   4