Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1322/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I SA/Wa 1885/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia wygaśnięcia decyzji

I OSK 1051/21 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wojewody Lubuskiego , sygn. [...]

I OSK 4210/18 - Postanowienie NSA z 2021-08-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie prawa do rekompensaty

I OSK 1071/20 - Postanowienie NSA z 2021-09-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 213/21 - Postanowienie NSA z 2021-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu M.B. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1859/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-01-08

Sprawa ze skargi R. H. na pismo Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udzielenia informacji

I SA/Wa 1336/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z [...] marca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1427/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1494/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-30

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia zażalenia
1   Następne >   +2   4