Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 1574/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-17

Wniosek w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

I SA/Wa 514/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-07-05

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania sprawy do rozpoznania zgodnie z właściwością

I SA/Wa 1464/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 438/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania pisma według właściwości

I SA/Wa 2176/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-23

Skarga W. S. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania podania

I SA/Wa 2431/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-14

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwrotu podania wnoszącemu

I SA/Wa 1871/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania według właściwości wniosku

I SA/Wa 737/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-11-19

Wniosek W. C. o ukaranie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji grzywną w celu zdyscyplinowania organu

I SAB/Wa 40/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-06-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie oszustwa przy sprzedaży lokalu przez Urząd Miasta i Gminy w M.
1   Następne >   +2   +5   +10   26