Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 517/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie zmiany stosunków wodnych postan...

II SA/Bk 905/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie oceny zgodności z prawem uchwały spółki wodnej w sprawie wysokości składki

II OSK 1199/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia powierzchni działki do stanu poprzedniego

II SA/Gl 492/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez skarżącą Spółkę od wyroku WSA w Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 492/07

IV SA/Wa 1897/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OSK 804/05 - Postanowienie NSA z 2006-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Środowiska w przedmiocie odmowy uzupełnienia decyzji dotyczącej odmowy ustalenia odszkodowania

IV SA/Wa 1161/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II SA/Gd 398/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OSK 1565/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Tworóg nr XXXI/362/2005 w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ś...

II SAB/Bk 5/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-06-02

Skarga kasacyjna na bezczynność G. S. W. 'J.' w K. w przedmiocie wydania uchwały
1   Następne >   +2   +5   +10   12