Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Ke 854/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Piekoszów w przedmiocie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II SAB/Rz 108/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-03-16

Skarga kasacyjna na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie uregulowania stosunków wodnych

II SA/Ol 1034/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2016-04-11

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie wykonania rowu lub rurociągu zapewniającego swobodny odpływ wody z przepustu drogowego

II SA/Wr 442/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-30

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki na potrzeby elektrowni wodnej

II OZ 821/16 - Postanowienie NSA z 2016-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia [...]...

II OZ 710/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr: [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej

II SA/Ke 143/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-22

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 1162/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Kielcach znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Ke 31/16 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2016-08-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Z. w przedmiocie podjęcia uchwały dotyczącej budowy nowych przyłączy wody