Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Op 282/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie ustalenia stawki za sprzedaż wody

II SA/Op 283/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Op 640/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 281/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-04

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Op 285/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-14

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SA/Op 236/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 284/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-09-28

Skarga Prokuratora Okręgowego w Opolu na uchwałę Rady Gminy Komprachcice w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

II SAB/Op 22/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy R. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Op 3/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głogówka w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 185/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej 'A' w N. na uchwalę Rady Miejskiej w Nysie w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
1   Następne >   2