Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

I SA/Op 113/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zalewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 326/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w przedmiocie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

I SA/Op 220/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-01-24

skarg Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jugów na decyzje Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty stałej za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 188/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-08

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie określenia opłaty zmiennej za III kwartał 2018 r. za pobór wód powierzchniowych

I SA/Op 318/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Branice w przedmiocie regulaminu dostarczenia wody i odprowadzania ścieków